Browse stories

vuori, amanuenssi

Office work, Itä-Suomen yliopisto

Julkaistu 29.6.2023

Opiskelupaikkani University of Eastern Finland
Pääaine tai koulutusohjelma
Muut opinnot Kirjallisuus, Japanin kieli ja kulttuuri
Valmistumisvuosi 2021

Tyypillinen työpäiväni: Perinteinen työpäivä koostuu sähköpostien läpikäymisestä, palavereista ja suunnittelemisesta, sekä joskus myös opettamisesta. Tärkein asiakaskunta on yliopisto-opiskelijat, jotka tarvitsevat tukea opintojen suunnitteluun. Kiinteiden tehtävien lisäksi satunnaisina päivinä suunnitellaan opetussuunnitelmaa, laaditaan lukuvuoden aikatauluja, valmistellaan opiskelijavalintaan liittyviä hallinnollisia asioita tai vaikka vedetään koulutuspäivää tohtoriopiskelijoille.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: ohjaustaidot ja opetustaidot, hallinnollinen osaaminen, monipuolisuus,

Päädyin nykyiseen työhöni: Valmistumiseni jälkeen työskentelin ensin nuorisojärjestössä, mutta olin hakenut useamman vuoden aikana erilaisiin tehtäviin yliopistolle. Hain alunalkaen opetussihteerin tehtäviin, mutta paikkaa täyttäessä minulle ilmoitettiin että oltaisiinkin halukkaita palkkaamaan minut toisiin tehtäviin ja ottamaan sihteeriksi jonkun toisen. Olin kiinnostunut ja nyt olen toiminut yli vuoden tehtävässäni.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Olen saanut humanistisen koulutukseni kautta hyvät taidot käsitellä suurta määrää tietoa ja kyvyn nostaa esille tärkeimmät asiat käsillä olevasta materiaalista. Kykenen myös monipuolisesti oppimaan uusia asioita. Kirjallisuus on tuonut kykyä kirjoittaa ja laatia erilaisia lausuntoja. Vieraan kielen ja kulttuurin opiskelu taas kasvatti ymmärrystä erilaisista kulttuureista ja on tehnyt helpompaa vaihto-opiskelijoiden kohtaamisesta. Opintojen aikainen järjestötyöskentely auttoi asiakaspalvelussa ja kiinnostus koulutukseen akateemisesti taas toi tietotaitoa opetussuunnitelmatyöhön.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Opiskele sitä mistä pidät ja missä olet hyvä. On vaikeaa tulla parhaaksi mahdolliseksi opinnoissa, jotka eivät juurikaan kiinnosta, vain koska kokee niiden olevan välttämättömiä työelämässä. Vain hyvin harvat taidot kehittyvät yksinomaan tietyissä työtehtävissä. Ole paras siinä mistä pidät ja missä sinulla on motivaatiota kasvaaja kehittyä.

Opintojen lisäksi kannattaa olla aktiivinen järjestökentällä ja hallinnon opiskelijatehtävissä, jos se vain on mahdollista. Ne antavat tärkeitä taitoja työelämään julkiselle kuin yksityiselle puolelle. Voin kiittää hallinnollisista taidoistani lähes yksinomaan järjestökenttää, jossa kokoukset ja erilaisten lausuntojen ja hakemusten tekeminen tuli tutuksi. On myös hyvä olla aktiivinen kansalainen, osallistua päätöksentekoon ja esittää tyhmiä kysymyksiä.

More stories

Maisteristäti

palvelupäällikkö

Yksikään työpäivä ei ole samanlainen; ennakkosuunnittelu on haasteellista, sillä on vaikeaa tietää täysin… read story >

Anna

asiakasneuvoja

Vim

engineer, sw

Työpäivä koostuu koodaamisesta, suunnittelusta, palavereista. read story >

T

johtava kanttori

Noin puolet työpäivistä on kirkkomusiikin parissa, siunauskappelilla, kirkoissa tai vaikka vanhainkodin h… read story >

Generalisti

kehittämisasiantuntija

Vedän kahta eri osaamisen kehittämiseen liittyvää projektia. Olen päivittäin tekemisissä eri yhteistyötah… read story >

teebee

käsikirjoittaja-ohjaaja

Kaisa

opintoasiainkoordinaattori

Opiskelijahallinnon tehtävät, asiakaspalvelut, opiskelijoiden ohjaus- ja neuvontatyö, kehittämistyö, opet… read story >

suunnittelija

Vastaan pääkäyttäjän roolissa yrityksen dokumenttienhallintajärjestelmän toiminnasta sekä koulutan sen kä… read story >

S

early stage researcher. phd candidate

Kirsi

eläinlääkäri

Potilastyötä 8-12h vuorosta riippuen, yleensä aina ylitöitä. Päivät pääosin hyvin kiireisiä, ajanvarausty… read story >

kaisa

technical writer

Teknisen dokumentaation kirjoittamista ja tekstien katselmointia. Ohjelmistoihin tutustumista ja niiden o… read story >

kouluttaja

kotoutumiskouluttaja

Tyypillinen päiväni koostuu selkeästi rytmitetystä opetuksesta taukoineen. Opetan verkossa ja lähiopetuks… read story >

ohjaaja

uraohjaaja

Suunnittelen ja toteutan opiskelijoille työnhaun ja urasuunnittelun tukea, teen henkilökohtaisia uraohjau… read story >

A

usability specialist

Benchmarking, designing prototype and visual materials, documenting process and writing reports, reading … read story >

tarkastaja

Palotarkastaja

Tehtäviini kuuluu määräaikaiset palotarkastukset, rakennuslupalausunnot, yhteistyö muiden viranomaisten k… read story >

Siistijä

siivooja

Nimetön

kuntoutusohjaaja

Työ sisältää valmennustapaamisia (monella eri paikkakunnalla, joten paljon autolla ajamista), kirjauksia,… read story >

riskia

riskianalyytikko

Työpäivien sisältö vaihtelee. Työhön kuuluu mm. raportointia ja analysointia, palavereihin osallistumista… read story >

ilma

lvi projektipäällikkö

ilmanvaihdon urakkalaskenta ja projektien toteutus. omien tuotteiden markkinointi ja myynti. read story >

ope

historian, uskonnon ja yhteiskuntaopin opettaja.

Historian ja uskonnon opettamista, välitunti valvontaa, tuntien suunnittelu ja muut luokanvalvojan tehtäv… read story >

kemi

utvecklingsingenjör

En blandning av diverse möten och utveckling. read story >

M

osastonhoitaja

Virka työaika (7-15 välillä pääosin ). Arkityö, viikonloput ja juhlapyhät vapaat. read story >

J

johdon assistentti

Tehtäviini kuuluu toimitusjohtajan, johtoryhmän ja hallituksen työn tukeminen. Paljon kalentereiden halli… read story >

T

Palvelussuhdelakimies

Vastaan esihenkilöiden ja johdon esittämiin kysymyksiin koskien työsuhteisiin liittyviä ongelmia. Kysymyk… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›