Browse stories

Ändy, lehtori, opinto-ohjaaja

Education

Julkaistu 15.12.2022

Opiskelupaikkani University of Helsinki
Pääaine tai koulutusohjelma Teologia
Muut opinnot psykologia, pedagogiset opinnot, opinto-ohjaus
Valmistumisvuosi 2002

Tyypillinen työpäiväni: Yksilöohjaus, luokkaohjaus, yhteydenpito opiskelijoihin ja muihin sidosryhmiin

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: järjestelmällisyys, sosiaaliset taidot, ennakoitavuus,

Päädyin nykyiseen työhöni: Aikaisempi kokemus aineenopettajana sekä yritysmaailmassa, niiden yhdistäminen kiehtoi ja sulautui opinto-ohjaajan työssä. Myös kiinnostus ja innostus nuoren kehityksestä ja kasvusta kohti isoja itsenäisiä ratkaisuja, heidän itsetuntemuksen kasvun tukeminen tuntui luontevalta, siksi tässä unelma-ammatissa.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Opinto-ohjauksen erilliset opinnot, pedagogiset opinnot, psykologian sivuaineopinnot

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Alalla tarvitaan työntekijöitä entistä enemmän. Korvia tarvitaan enemmän kuin suuta.

More stories

Tiia

asiantuntija (te-toimisto)

Asiakastapaamisista sekä viranomaistehtävistä, kuten lausuntojen ja suunnitelmien tekemisestä read story >

Teologi

Undervisning, planering av undervisning, strukturerande av elevers vardag, kvällsaktiviteter. Viss fastig… read story >

Anni

opinto-ohjaaja

Opinto-ohjaus lukiossa, oppitunnit, yksilöohjaus, pienryhmäohjaus, oppilashuolloset tehtävät read story >

Teologi

sosiaalialan ohjaaja

Ohjata mielenterveyskuntoutujia kaikissa heidän elämäänsä liittyvissä asioissa: motivointi, lääkehoito, k… read story >

Hanna

toiminnanjohtaja

Palaverit puhelimessa ja kasvotusten, erilaisten työryhmien johtaminen, yhteydenpito ihmisiin sähköisin t… read story >

Satu

seurakuntapastori

Papilla ei oikein ole tyypillistä työpäivää: jumalanpalveluselämä koko laajuudessaan ja tapaamiset seurak… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›