Browse stories

Piia, projektityöntekijä

Planning, development or administrative duties

Julkaistu 13.11.2022

Opiskelupaikkani University of Eastern Finland
Pääaine tai koulutusohjelma Sosiaalipedagogiikka
Muut opinnot Sosiologia, ammatilliset opettajanopinnot, psykologian sivuaineopinnot, johtamisen sivuaineopinnot
Valmistumisvuosi 2013

Tyypillinen työpäiväni: Suunnittelen ja valmistan sisältöä perehdytyskurssille Moodleen. Järjestän kehittämisryhmän kokouksia ja sisällöntuotantoa tuotantoyhtiöiden kanssa. Osallistun digitaaliseen kehittämistyöhön. Toimin vapaaehtoisten ja vertaisohjaajien kanssa.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: ajanhallinta, Digitaidot ja tietotekninen osaaminen, hyvät yhteistyötaidot,

Päädyin nykyiseen työhöni: Julkisen työpaikkailmoituksen kautta

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Psykologian sivuaineesta

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kaikki opiskelu vie eteenpäin, joten kannattaa seurata kiinnostuksenkohteitaan opiskelun suhteen vaikka ne eivät suoraan liittyisi tämän hetkiseen työhön tai uraunelmiin. Opiskelu avaa uusia mielenkiinnonkohteita ja avartaa maailmankuvaa. Opiskella kannattaa itseä varten, ei jonkun muun takia!

More stories

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›