Browse stories

Saara, projektipäällikkö

Planning, development or administrative duties, x-keskus

Julkaistu 8.11.2022

Opiskelupaikkani University of Eastern Finland
Pääaine tai koulutusohjelma Sosiaalipolitiikka
Muut opinnot Sosiologia, valtio-oppi, nuorisotutkimus
Valmistumisvuosi 2017

Tyypillinen työpäiväni: Asiantuntijatekstien kirjoittamista, verkoston tapaamisia ja kontaktointia, sopimusten, tarjousten ja päätösten laadintaa, viestintää some-kanavissa, verkkosivuilla ja Teamsissa.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: projektin suunnittelu-, toteutus-, talous- ja arviointiosaaminen, vahva lisä on osallistavien prosessien ohjaus-/fasilitointitaidot, esim. uuden projektin yhteissuunnittelu, verkostotyöskentely, viestintäosaaminen

Päädyin nykyiseen työhöni: Hain avoinna ollutta työpaikkaa. Työ liittyy ilmastoasioihin, ja koin että yhteiskuntatieteilijänä minulla olisi paljon annettavaa siihen, miten ihmistieteet näkevät ilmastotyön kysymykset.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto oli yleissivistävä. Hyötyä on ollut erityisesti tieteellisten tekstien luetun ymmärtämisestä, erilaisten tekstien sujuvasta kirjoittamisesta sekä laajojen asiayhteyksien ymmärtämisestä.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Suurin oivalluksen on, että en ole substanssin asiantuntija, olen hyvä hallitsemaan projekteja ja hakeudun itseäni kiinnostaviin projekteihin mukaan riippumatta aiemmasta työkokemuksestani. Se on kannattanut: olen päässyt kymmenen vuoden aikana tekemään tosi erilaisia projekteja!

More stories

Tuuli

avainasiakaspäällikkö

Työni on hyvin vaihtelevaa ja työaikani vapaat. Tavallisena toimistopäivänä olen konttorilla noin klo 7. … read story >

Joel

Markkinointitiedon visualisointi ja taittaminen presentaatioihin read story >

Elste

projektitutkija

Tyypillinen työpäivä koostuu tiedonhausta, aineiston analysoinnista ja tutkimusraportin kirjoittamisesta. read story >

liina

erikoistutkija

Useimmiten aloitan työpäiväni tarkistamalla työpaikkani ajankohtaiset uutiset
ja katsomalla sähköpostit…
read story >

UM

yliopettaja

Opetusta, tutkimusta, projekteja, kv-yhteyksiä...teen lisäksi konsulttihommia ajoittain itsenäisenä yritt… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›