Selaa kertomuksia

Betelgeuze, fysioterapeutti

Asiakastyö tai potilastyö

Julkaistu 12.1.2021

Opiskelupaikkani Karelia-ammattikorkeakoulu
Pääaine tai koulutusohjelma Fysioterapeutti (AMK)
Muut opinnot Liikuntabiologian opintoja
Valmistumisvuosi 2017

Tyypillinen työpäiväni: Tyypillinen työpäiväni koostuu pääosin asiakastyöstä. Työskentelen yksityisellä sektorilla neurologiseen fysioterapiaan erikoistuneessa yrityksessä. Oma asiakaskuntani koostuu pääosin lapsista ja nuorista. Asiakkaat tulevat vastaanotolle hyvin moninkirjavin diagnoosein, mutta usein asiakkaalla on esimerkiksi halvausoire, jota fysioterapiassa kuntoutetaan terapeuttisen harjoittelun, ohjauksen ja neuvonnan, sekä satunnaisesti manuaalisen käsittelyn keinoin.

Asiakastyön lisäksi työhön sisältyy paljon rakenteista kirjaamista, lausuntojen laatimista, sekä lasten ja nuorten kanssa esimerkiksi HOJKS:n laatimiseen osallistumista, apuvälineasioita ym. Työskentelen pääosin vastaanotolla, mutta teen myös kotikäyntejä tarvittaessa.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: ohjausosaaminen, teorian soveltaminen käytäntöön, kokonaisuuksien hallinta,

Päädyin nykyiseen työhöni: Suoritin viimeisen opintoihini liittyneen työharjoittelujakson nykyisessä työpaikassani, joten suhteilla oli työpaikan saamisen kannalta suuri merkitys.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Tärkeää on hallita perusasiat, eli anatomia ja fysiologia hyvin. Biomekaniikan ja kuormitusfysiologian opiskelusta sekä motorisen oppimisen periaatteiden ymmärryksestä on erittäin paljon hyötyä. Tieteellisen tutkimuksen ymmärtäminen sekä kriittinen ajattelu ovat tärkeässä osassa, kun työskennellään alalla jossa "trendejä" tulee ja menee tämän tästä.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Suosittelen opiskelemaan myös itsenäisesti paljon. Opetus oli ainakin omana aikanani joissain asioissa hieman jäljessä ajastaan, joten kaikkea opiskelemaansa ei kannata ottaa täytenä totuutena. Suhtaudu uteliaasti ja innostuneesti, mutta kuitenkin sopivan kriittisesti asioihin. Usein asiat eivät tällä alalla ole kovin mustavalkoisia. Ole valmis kehittämään itseäsi ja yritä ajatella boksin ulkopuolelta! Tsemppiä!

Lisää kertomuksia

Essi

fysioterapeutti

Toimin ikääntyneiden fysioterapeuttina. Pidän ryhmäjumppia eri palvelukodeissa ja yksilöterapiaa ikääntyn… lue kertomus >

*

sovelluskehittäjä

Työ on toimistotyötä. Rakennan järjestelmään uutta sisältöä tai muokkaan olemassaolevaa paremmin asiakaso… lue kertomus >

Anu

Asiakkainani on enimmäkseen ikäihmisiä, sillä työskentelen palvelutalossa. Maksan palvelutalolle vuokraa … lue kertomus >

Mamma

fysioterapeutti

Asiakaskuntani on vaihtelevaa. Enimmäkseen neurologisia asiakkaita (aivovammaiset, kehitysvammaiset, taud… lue kertomus >

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›